Timemanagement voorbij, wat nu?

Kern: Timemanagement voorbij, de aanpak van Seven.Academy Tijd om te lezen: 5 minuten De term ‘Timemanagement’ kom je constant tegen. Je leest of leert volgens ‘bewezen’ methodes hoe je je dag indeelt, je e-mail inbox leegt en nee zegt als je gevraagd wordt weer een nieuwe opdracht op je te nemen. Veel van de tips, trucs en technieken zijn waardevol, maar zelden écht persoonlijk bruikbaar. En als ze bruikbaar lijken, blijkt het lastig ze structureel onderdeel te maken van je gedrag, je gewoontes. Je valt al snel weer terug in hoe je dingen altijd al hebt gedaan. Je hoort daarnaast steeds vaker over de overtreffende trap van timemanagement, concentratiemanagement. Het leren bedwingen van alles dat op een dag (tegelijk) je aandacht vraagt, waardoor je nog vaker aan het multitasken bent dan voorheen. Iets waar veel jonge starters zelfs trots op zijn, alles tegelijk kunnen doen. Vele onderzoeken hebben echter al keer op keer bewezen, dat ‘alles tegelijk’ simpel niet bestaat. We kunnen misschien snel onze aandacht wisselen, maar: Gaan daardoor meer fouten maken Doen langer over onze taken Ervaren meer stress. Laten we het ‘switch-tasken’ noemen, funest voor je effectiviteit. Seven.Academy gelooft in en onderwijst een totaalaanpak die start bij bewustwording (hoe doe ik het nu) en het aanreiken van kleine stappen om échte gedragsverandering mogelijk te maken. Er zijn namelijk vele complexe factoren die invloed uitoefenen op onszelf, onze omgeving en daarmee onze mogelijkheden. Er is geen ‘one size fits all’ oplossing. Daarvoor zijn ieders ervaringen en gewoontes te divers. Wel is het mogelijk om inzicht te krijgen in welke mogelijkheden er zijn, wat voor veel mensen goed werkt en voor veel mensen niet goed werkt,...

Kantoortuin droom of drama?

Kern: De mythen van het ‘moderne werken’ op kantoor en suggesties voor verbetering. Tijd om te lezen: 5 minuten We horen steeds vaker dat veel zitten schadelijk is voor je gezondheid. Het antwoord kwam enkele jaren terug met bureaus die tot stahoogte kunnen worden versteld. Wellicht ken je een collega die wel eens staand werkt. Recent onderzoek geeft echter aan dat het staand werken nauwelijks voordelen heeft ten opzichte van zittend werken. Een andere kantoormythe die steeds vaker op weerstand stuit is de ‘open kantoortuin’. Enorm toegenomen in de afgelopen jaren, na inspirerende voorbeelden bij grote softwarebedrijven als Google en Facebook, bedoeld om de samenwerking tussen individuen en teams te bevorderen én geld te besparen. Zij zijn er echter alweer van aan het terugkeren en veel mensen zullen het met me eens zijn dat naast enkele voordelen een open kantoortuin tegelijk funest kan zijn voor je concentratie en daarmee productiviteit. In dit webartikel onderzoek ik de fouten van ‘inspirerende’ kantoorinrichting, én geef ik enkele tips mee, mocht je je kantoor (op)nieuw gaan inrichten. Verstelbare bureaus We zien het aantal in hoogte verstelbare bureaus de afgelopen tijd flink stijgen. Er is echter weinig hard bewijs dat het ten goede komt aan de gezondheid van medewerkers. Er is nauwelijks onderzoek uitgevoerd naar de vraag of mensen die staand aan een bureau werken daardoor minder zitten en áls dat het geval is, dat ook een positieve impact heeft op hun mentale of fysieke gezondheid. Garry Tew, een onderzoeker aan York University zei tegen Reuters Health: “Er is wel bewijs dat mensen door inzet van verstelbare bureaus in verhouding meer staan dan voorheen. Maar het afnemen van de tijd dat ze zitten...

Brainstorm werkt beter online

Kern: Doet de fysieke brainstorm wel wat hij belooft te doen? Er is een goed alternatief. Tijd om te lezen: 5 minuten Al tientallen jaren terug werd voorspeld dat door de komst van technologie teams effectiever zouden gaan samenwerken. Als je nu echter kijkt naar hoe teams technologie hiervoor inzetten, dan valt op dat ieder een eigen stijl heeft, eigen handigheden, programma’s waarbij ze zweren en sommigen willen van dit alles niets weten… We werken al samen in documenten, delen digitale agenda’s en takenlijstjes. Echte oplossingen om consistent en systematisch de effectiviteit van je team te verbeteren volgen echter nog vaker intuïtie dan wetenschap. Een belangrijke uitzondering is de wijze waarop we brainstormen in groepen. Deze techniek wordt in vele bedrijven nog altijd ingezet, zonder wetenschappelijk bewijs dat het tot goede oplossingen leidt en zelfs steeds meer bewijs dat het tegenovergestelde waar is. Het goede nieuws is dat online brainstorming – ook wel online brainwriting genoemd – enkele essentiële nadelen van fysieke en mondelinge vormen van brainstorming kan ondervangen. Studies tonen aan dat dit betere kwaliteit ideeën genereert en tevens meer creatieve ideeën per deelnemer, alsmede een grotere tevredenheid over de ideeën. De voordelen van deze wijze van brainstormen zijn samen te vatten in vier onderdelen: Iedereen kan bijdragen Het voorkomt het zogeheten production blocking, een term voor het feit dat enkele extraverte collega’s veel aan het woord zijn, waardoor het andere – meer introverte – collega’s niet lukt ter plekke een goede bijdrage te doen. Daarnaast kan het idee ontstaan dan jouw idee wellicht minder krachtig is dan dat van iemand die het vol overgave kan brengen, waardoor je het niet inbrengt. Het sterke idee van brainstormen is juist dat er zonder oordeel veel...

Werk – privé balans

Kern: Indrukwekkende TED Talk, die je aan het denken zet over je eigen werk-privé balans. Tijd om te lezen en kijken: 12 minuten Er is al zoveel geschreven over de ideale werk-privé balans. Sommigen denken dat deze maakbaar is, door zelfopgelegde regels te volgen. Anderen noemen het een utopie, sommige carrières zijn simpel niet met aandacht voor bijvoorbeeld een jong gezin, of intensieve hobby te combineren. Waar ze het over eens zijn is dat als je iets wilt veranderen aan hoe je je tijd indeelt en waar je je aandacht aan schenkt, het start bij jezelf. Bij de wijze waarop je je eigen leven en niet te vergeten, je omgeving inricht. Niet door vandaag grootse veranderingen te willen doorvoeren, maar kleine stappen te nemen en werk-privé balans niet te bekijken van dag tot dag, maar over een langere periode. Door met regelmaat stil te staan bij hoe je je leven invult, actief vormgeeft en of jij en mensen die belangrijk voor je zijn gelukkig zijn in het heden. Omdat regie over je eigen leven start bij bewustwording, wil ik je uitnodigen om onderstaande TED talk eens te bekijken. In minder dan 10 minuten neemt Nigel Marsh je aan de hand en weet in mijn optiek heel goed te raken hoe de discussie over werk-privé balans gevoerd zou moeten worden. Hij brengt geen directe antwoorden (die zijn voor iedereen anders), maar zet je aan het denken… Een mooie eerste...

Krachtige vergadertips

Kern: Handvatten om vergaderingen aanzienlijk effectiever te laten verlopen. Tijd om te lezen: 7 minuten We kennen ze allemaal maar al te goed. Vergaderingen waarbij deelnemers slecht voorbereid zijn, we afgeleid raken richting andere onderwerpen, onderdelen niet voor het hele team relevant zijn en ga zo maar door… Een effectieve vergadering kent een agenda die duidelijk aangeeft wat er voorafgaand en tijdens de vergadering belangrijk is. Het helpt deelnemers zich voor te bereiden, scherp te maken wat het doel is van het agendapunt en daarmee wanneer het onderwerp kan worden afgesloten. Met een dergelijke agenda wordt het makkelijker voor het team om elkaar scherp te houden als we afgeleid raken. Onderstaande tips kan je gebruiken om een vergaderagenda op te stellen, of de groep nu 5 of 25 mensen groot is, een kwartier duurt of de hele dag. Gebruik na het lezen van deze tips bijvoorbeeld de geweldig online ‘templatetool’ Minutes.io, waar al deze onderdelen snel en vooraf ingevuld voorhanden zijn. Input van teamleden Als je wilt dat je team actief bijdraagt, vraag ze dan vooraf naar input voor onderwerpen, inclusief een korte reden waarom dit in een teamsetting besproken dient te worden. Mocht je het onderwerp uiteindelijk niet op kunnen nemen, zorg dan voor terugkoppeling naar degene die het heeft ingebracht. Selecteer onderwerpen die het hele team raken Met meerdere collega’s overleggen is kostbaar en lastig te plannen. Het is slim om het daarom vooral te gebruiken voor onderwerpen die het hele team aangaan, aangezien andere onderwerpen ook in andere setting besproken kunnen worden. Dit zullen vaak onderwerpen zijn die meerdere afdelingen treffen, gedeelde doelstellingen, klanten en relaties, of waarbij infrastructuur wordt gedeeld. Als niet het grootste...