Brainstorm werkt beter online

Kern: Doet de fysieke brainstorm wel wat hij belooft te doen? Er is een goed alternatief.
Tijd om te lezen: 5 minuten

Al tientallen jaren terug werd voorspeld dat door de komst van technologie teams effectiever zouden gaan samenwerken. Als je nu echter kijkt naar hoe teams technologie hiervoor inzetten, dan valt op dat ieder een eigen stijl heeft, eigen handigheden, programma’s waarbij ze zweren en sommigen willen van dit alles niets weten…

We werken al samen in documenten, delen digitale agenda’s en takenlijstjes. Echte oplossingen om consistent en systematisch de effectiviteit van je team te verbeteren volgen echter nog vaker intuïtie dan wetenschap.

Een belangrijke uitzondering is de wijze waarop we brainstormen in groepen. Deze techniek wordt in vele bedrijven nog altijd ingezet, zonder wetenschappelijk bewijs dat het tot goede oplossingen leidt en zelfs steeds meer bewijs dat het tegenovergestelde waar is. Het goede nieuws is dat online brainstorming – ook wel online brainwriting genoemd – enkele essentiële nadelen van fysieke en mondelinge vormen van brainstorming kan ondervangen.

Studies tonen aan dat dit betere kwaliteit ideeën genereert en tevens meer creatieve ideeën per deelnemer, alsmede een grotere tevredenheid over de ideeën. De voordelen van deze wijze van brainstormen zijn samen te vatten in vier onderdelen:

Purchase this image at http://www.stocksy.com/608880Iedereen kan bijdragen
Het voorkomt het zogeheten production blocking, een term voor het feit dat enkele extraverte collega’s veel aan het woord zijn, waardoor het andere – meer introverte – collega’s niet lukt ter plekke een goede bijdrage te doen. Daarnaast kan het idee ontstaan dan jouw idee wellicht minder krachtig is dan dat van iemand die het vol overgave kan brengen, waardoor je het niet inbrengt. Het sterke idee van brainstormen is juist dat er zonder oordeel veel ideeën of oplossingen worden gegenereerd.

Meer deelnemers graag
Er is een duidelijke positieve relatie tussen groepsgrootte en uitkomst, waar in een traditionele vorm van brainstormen groepen groter dan 6 personen al snel onoverzichtelijk worden. Vanwege de digitale omgeving maakt het qua kosten weinig uit of je 50 of 5 deelnemers hebt. Je bespaart zelfs kosten, omdat collega’s ook op afstand kunnen deelnemen. Brainwriting is dus goed schaalbaar en iedere extra persoon die je toevoegt kan mogelijk dát idee opperen waarmee de organisatie het meest geholpen is.

Beter dan je baas
Anonimiteit is een derde succesfactor die alleen in een online omgeving kan worden gecreëerd. Ideeën worden objectiever beoordeeld, omdat je niet weet van wie ze afkomstig zijn. Introvertere deelnemers durven bijdragen te doen die ze anders (tegenover een collega of teamleider) niet zouden doen onder hun eigen naam. Ondanks dat het in fysieke brainstorms democratisch ‘lijkt’ te gaan, wordt de discussie voornamelijk door één of twee sterke deelnemers gedomineerd. Dit biedt daarmee ook kansen voor draagvlak verder in het proces. Bedrijven zouden er goed aan doen om anonieme online tools te introduceren, waar naast het inbrengen van ideeën, nieuwe producten of diensten ook kan worden gestemd op het idee. Door collega’s natuurlijk, maar liefst betrek je zelfs klanten of andere stakeholders in dit proces.

Meer diversiteit
Als laatste, als het online proces goed wordt ingericht, kan het meer diverse ideeën genereren. In een fysieke sessie hebben deelnemers de neiging om vooral aan te vullen of reageren op ideeën van anderen. Je kan je lastiger even afsluiten wanneer er iets begint te borrelen wat zich buiten de reeds gebrachte ideeën beweegt. De meest creatieve deelnemers zullen daarmee langzaam afdalen tot het groepsgemiddelde. Maar door bijvoorbeeld eerst te starten met ideeën genereren waarbij deelnemers elkaars bijdragen nog niet zien, kunnen sterkere suggesties ontstaan. Persoonlijke bijdragen uitschrijven werkt overigens ook in een fysieke sessie vaak beter dan een overall groepssessie. Vanwege het online karakter zijn ideeën gelijk gearchiveerd én later goed te doorzoeken.

Welke tools dan?
Er zijn vele mogelijkheden, maar die moeten per organisatie of team worden beoordeeld. Het kan goed met een tool als Asana (leer hier meer), alhoewel anonimiteit daarbij lastig is. Website Mashable noemt en beoordeelt 24 mogelijkheden. Natuurlijk kan Seven.Academy je team ook helpen om de juiste tool of werkwijze te vinden. Je collega’s zullen het geweldig vinden.


Een brainstorm wordt zo weer waar het voor bedoeld was, het samen ontdekken en op waarde schatten van creatieve en sterke oplossingen voor problemen of kansen, zonder beperkingen, buiten gebaande paden.